רשם הקבלנים העלאת סיווג

 

על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, מסווגים הקבלנים הרשומים בישראל על פי 5 סיווגים שונים. סיווגים אלה מגדירים את ההיקף הכספי שיכול כל קבלן לבצע באתר אחד, על פי הסיווג שניתן לו. כך למשל, קבלן בסיווג 1 יוכל לבצע עבודות בהיקף כספי נמוך יותר משמעותית מקבלן הנהנה מסיווג 5, הסיווג הגבוה ביותר. כל קבלן רשום יכול למעשה לפנות למשרדי רשם הקבלנים העלאת סיווג לפני שבונים לקבוצת רכישה קבוצת רכישה, ולבקש את העלאת הסיווג שלו, ובלבד שיעמוד בקריטריונים הנדרשים.

 

מדוע להעלות בכלל סיווג?

כל קבלן רשום מכיר היטב את נושא הסיווג, ויודע בדיוק מהו הסיווג שהוענק לו במעמד הרישום. סיווג זה מיועד לסדר את הקבלנים הרשומים בהתאמה ליכולות המקצועיות שלהם והיכולת שלהם להתמודד עם סוגים שונים של פרויקטים בהיקפים שונים. כך למשל, קבלן קטן שמעסיק שני עובדים, לא יוכל להתמודד עם פרויקט של בניית שכונת מגורים חדשה, ובפרויקט כזה יעדיפו לקחת קבלן גדול יותר בסיווג הגבוה ביותר. ככל שהסיווג גבוה יותר, כך פתוח נתח שוק רחב יותר בפני הקבלן, וזאת סיבה מספיק טובה לפנות למשרדי רשם הקבלנים העלאת סיווג, ולפעול להעלאת הסיווג.

האפשרות להעלאת סיווג אינה תלושה כלל מהמציאות. קבלנים רבים מתחילים את דרכם בענף הבנייה, כשהם קטנים ומוגבלים יחסית ביכולות שלהם. עם הזמן, רוכשים אותם קבלנים ידע מקצועי נוסף, יכולות נוספות והון נוסף להרחבת פעילותם. במצב זה, משתפרת גם היכולת שלהם להתמודד עם פרויקטים גדולים יותר, ולכן יש להם גם את היכולת להעלות את הסיווג שלהם.

 

כיצד מבוצעת העלאת הסיווג?

אם אתם מעוניינים להעלות את הסיווג שלכם, יהיה עליכם לפנות למשרדי רשם הקבלנים העלאת סיווג קבלן רשום, ולהציג את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לשם כך. ככלל, רשם הקבלנים ידרוש מכם הוכחה כי אתם עומדים בקריטריונים הנדרשים לסיווג אליו אתם מבקשים לעלות. במרבית המקרים, עליית הסיווג תהיה בקפיצה של רמה אחת או שתיים למעלה עד להגעה לרמת הסיווג הגבוהה ביותר. שימו לב שכפי שניתן לעלות בסולם הסיווג, אפשר גם לרדת בו, וזאת במקרים של קבלנים שסובלים מתלונות רבות על תפקודם, או שמאבדים מיכולותיהם המקצועיות/ הכלכליות בגלל פרויקטים כושלים.

 

בתהליך פשוט למדי בו תצטרכו להוכיח את עמידתכם בקריטריונים להעלאת סיווגכם המקצועי בפנקס הקבלנים, תוכלו לפנות למשרדי רשם הקבלנים העלאת סיווג, ולהגיש בקשה להעלות את הסיווג שלכם בהתאם ליכולות החדשות שרכשתם עם הזמן. את התהליך כדאי לעשות בליווי גורם מקצועי.

 

 

 

 

השארת תגובה